Heeft u een klacht?

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze behandelingen en de service binnen onze praktijk. Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u per e-mail, info@huidprof.nl of telefonisch 013-5802050 contact met ons opnemen. Wij zullen met u een afspraak maken zodat u in de gelegenheid bent om uw ongenoegen uit te spreken. Wij streven ernaar om uw klacht zorgvuldig te behandelen om uiteindelijk tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat het gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij Huidprof is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u vragen heeft of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via e-mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:


Klachtenloket Paramedici

E: info@klachtenloketparamedici.nl

T: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr, 9.00 tot 12.30 uur)

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken huidtherapeut van Huidprof. Uiterlijk binnen 6 weken zal de huidtherapeut zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De geschillencommissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de huidtherapeut als voor u. In bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici.

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u € 50,- griffierechten als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de geschillencommissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Als u er niet uitkomt met deze regeling staat het u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijk rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen. Hier vindt u het reglement klachtafhandeling paramedici en het reglement geschillencommissie paramedici.