Huidprof kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Huidprof en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidprof heeft verstrekt.

Huidprof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adres, huisnummer, postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer en e-mailadres;
– Geboortedatum;
– BSN;
– Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering);
– Verwijzer en eventuele AGB code;
– Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling;
– Eventueel foto’s;
– Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging;

IP-adres.
Waarom verwerken wij deze gegevens?
Omdat u cliënt bent bij Huidprof beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën  en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden
Huidprof verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg en/of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaart Huidprof uw gegevens
Huidprof bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Websitebezoek

Op de website van Huidprof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de datum/tijdstip waarop u de website van Huidprof bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd met betrekking tot het klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen de website van Huidprof. Deze gegevens worden gebruikt voor bezoekanalyses en klikgedrag op de website. Huidprof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet verstrekt aan derden.

Google Analytics

Huidprof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers op de Huidprof website komen en hoe de website gebruikt wordt. Google Analytics kan ons de volgende gegevens per IP-adres verstrekken:

Geslacht;
Woonplaats;
Leeftijdscategorie;
Interesses;
Welke gedragsstroom op de website wordt vertoond;
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidprof heeft hier geen invloed op. Huidprof heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidprof verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten en/of doeleinden.  
Beveiliging persoons- en medische gegevens De website van Huidprof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Huidprof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijzigingen. Huidprof maakt gebruikt van huidtherapeutische software Skinadmin om persoons- en medische gegevens in te verwerken, verslagleggen en documenteren. Skinadmin bewaart uw persoons- en medische gegevens op twee beveiligde en versleutelde servers in Nederland.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in één van onze locaties. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@Huidprof.nl.
U kunt ook bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.