Uw ervaring is belangrijk voor onze praktijk!

U helpt ons om de dienstverlening binnen onze praktijk te verbeteren. Daarnaast kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor onder andere:

•  Het leveren van (beleids)informatie aan cliëntorganisaties, overheid en toezichthouders.

•  Het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten.

•  Ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar.

De vragenlijst kan vragen bevatten over de volgende onderwerpen:

•  Bejegening •  Accommodatie •  Informatievoorziening •  Behandeling door uw behandelaar

Uw medewerking aan een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Qualiview:

• Uw (e-mail) adres opgeven. • Een (digitale) uitnodiging ontvangen. • Circa 5 minuten een (online) vragenlijst invullen. • Volledig anoniem blijven. • Gebruik van onderzoeksresultaten en relevante achtergrondkenmerken.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid

Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden gegarandeerd.

Anonimiteit: antwoorden worden van persoonsgegevens gescheiden (niemand weet wat u heeft geantwoord). Vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld en alleen gebruikt om u een uitnodiging te sturen. Alleen de geanonimiseerde resultaten en relevante achtergrondkenmerken worden gebruikt voor de onderzoeksdoeleinden.